Baldvin Boxall CARE2

Hjälptelefonsystemet CARE2 från Baldwin Boxall

CARE2 är ett nyutvecklat system för tvåvägskommunikation mellan en central och en eller flera utrymningsplatser. Systemet är övervakat och har egen reservkraft för att säkerställa funktion även vid strömavbrott. Systemet består av; centralenhet, expansionsenheter och platsenheter. Centralenheten (C2CB4) innehåller en handhållen telefonlur, LCD-display och manöverpanel. Enheten är som standard utrustad för att ansluta upp till 4 platsenheter och kan expanderas för upp till 16 platsenheter. Innehåller reservkraft och eget batteri. Centralenheten kan kopplas via dedikerat nätverk till ytterligare en centralenhet som då konfigureras i ett Master/Slave-förhållande. Max 2 centralenheter kan användas i samma nätverk. För ytterligare utbyggnad finns expansionsenheter (NEP) som sammankopplas via det dedikerade nätverket. Varje NEP hanterar upp till 16 platsenheter. Maximalt 256 platsenheter kan kombineras i ett system.

C2RRS-SV C2RRS-SV 2
C2RRBIP
C2RRG-SV
C2RRS
C2RRGPB C2RRGPB 2
C2RRSPB
C2CS4
C2FTRL
  • Demoex finns
C2CSZ
C2CN
C2CSNEP C2CSNEP 2
C2CB4-SV
C2CBNEP
C2CBZ
C2CEK4
C2CFPE
BVCRMGRN
BVCRMSS
Nyheter

Visa fler nyheter