CARE2 - Utrymningstelefon från Baldwin Boxall

Tvåvägskommunikation för utrymningsplats

Ur Regelsamling för byggande, BBR 2012 5:248 Utrymningsplats: ”Med utrymningsplats avses ett utrymme i angränsande brandcell som är placerad i anslutning till utrymningsväg där personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan avvakta fortsatt utrymning. […] Det ska finnas möjlighet till tvåvägskommunikation från utrymningsplatsen. Kommunikationssystemet funktion ska kunna upprätthållas vid strömavbrott samt ha ett skydd mot strömavbrott till följd av brand. (BFS 2011:26).”

Ur Boverkets byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4:

5:336 Utrymningsplats 

Publika lokaler som ska vara tillgängliga och användbara enligt avsnitt 3:1 för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska förses med minst två oberoende utrymningsplatser. Om lokalen har fler än ett plan ska det finnas minst en utrymningsplats på varje plan. Om lokalen i enlighet med avsnitt 5:322 enbart har en enda utrymningsväg får lokalen utformas med en utrymningsplats. Utrymningsplatsen ska vara placerad i intilliggande brandcell och finnas i anslutning till eller i utrymningsvägen. En utrymningsplats ska kunna rymma minst en mindre utomhusrullstol. (BFS 2011:26)

Hjälptelefonsystemet CARE2 från Baldwin Boxall

CARE2 är ett nyutvecklat system för tvåvägskommunikation mellan en central och en eller flera utrymningsplatser. Systemet är övervakat och har egen reservkraft för att säkerställa funktion även vid strömavbrott. Systemet består av; centralenhet, expansionsenheter och platsenheter. Centralenheten (C2CB4) innehåller en handhållen telefonlur, LCD-display och manöverpanel. Enheten är som standard utrustad för att ansluta upp till 4 platsenheter och kan expanderas för upp till 16 platsenheter. Innehåller reservkraft och eget batteri. Centralenheten kan kopplas via dedikerat nätverk till ytterligare en centralenhet som då konfigureras i ett Master/Slave-förhållande. Max 2 centralenheter kan användas i samma nätverk. För ytterligare utbyggnad finns expansionsenheter (NEP) som sammankopplas via det dedikerade nätverket. Varje NEP hanterar upp till 16 platsenheter. Maximalt 256 platsenheter kan kombineras i ett system.

Platsenhet för utrymningsplats

Avsedd för röststyrd handsfree tvåvägskommunikation med centralenheten. Samtal kan initieras med en knapptryckning. Utanpåliggande montage, kan även monteras infällt eller i IP-klassad kapsling för montage utomhus (t.ex. på balkonger eller parkeringsytor).

Installationsdata

Platsenheterna ansluts med 2-ledare till centralenhet/expansionsenhet. Enbart en platsenhet per anslutning. Upp till 500m kabellängd. Centralenheter och expansionsenheter sammankopplas i en sluten nätverksring med 2x2-ledare. Upp till 500m kabellängd mellan enheter. Maximal totallängd är 5km (total nätverkslängd + längsta avstånd till en platsenhet).

Andra nyheter i Säkerhet

CARE2 - Utrymningstelefon från Baldwin Boxall

CARE2 - Utrymningstelefon från Baldwin Boxall

Tvåvägskommunikationssystem för utrymningsplats. Läs mer
Bosch Praesensa

Bosch Praesensa

IP-baserat PA-system med talat utrymningslarm Läs mer

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.