PRESSMEDDELANDE

Standard Audio blir Standard Systems

Bästa affärspartner, 

Standard Audio Systems AB är en solid nordisk distributionspartner och leverantör av världskända varumärken. Vår primära verksamhet består av att utveckla systemlösningar för vårt installations- och återförsäljarnätverk. Så det bör inte komma som någon överraskning för någon att vi lyfter fram "Systems"-delen i vårt företagsnamn - vi utvecklar Standard Audio till att bli Standard Systems. 

I dagens komplexa teknologiska värld ger kraven på interoperabilitet mellan olika system och olika produktplattformar för mänsklig kommunikation, bevis att gränserna mellan närliggande teknikplattformar snabbt håller på att suddas ut. Teknologier och produkter från olika tillverkare och olika affärsområden är på väg mot enighet och interoperabilitet, allt på väg för att arbeta tillsammans som harmoniserade system. 

Standard Audio Systems AB har redan i decennier framgångsrikt levererat Tekniska Lösningar inom professionell audio och video, utrymningslarm och personlig säkerhet, nätverkskommunikation samt styr- och övervakningssystem. Tekniska lösningar, som i stor utsträckning samspelat med varandra. 

Så det är ett naturligt steg för oss på Standard Audio Systems AB att justera vår företagsprofil till att inkludera allt detta i ett och samma synsätt. Av denna anledning har vi justerat vår profil, och därmed vårt budskap till marknaden, att rymma dessa områden under en sammanfattning – Standard Systems. 

Observera att alla aspekter av företaget, inklusive formellt företagsnamn, registreringsnummer och det viktigaste - vilka vi är - förblir desamma! Du kommer fortfarande ha att göra med vårt underbara team och med dess kärnvärden – som många av er har gjort tidigare och med förtroende kommer att göra i många år framöver. 

Inte ännu en partner? Intresserad av att samarbeta med vårt företag i någon av våra kärnkompetenser? Vänligen meddela oss. Vi är experter på installerade kommunikationslösningar och vill inget annat än att arbeta med er. Kolla in vår hemsida www.standardsystems.eu för mer information. 

Notera att vår nya huvuddomän samt e-postdomän till företagets e-postadresser är standardsystems.eu.

Dear Business Partner, 

Standard Audio Systems AB is a solid Nordic European distribution partner, and a supplier of world-known brands. Our primary business consists of developing Systems Solutions for our installation- and reseller network. So, it would come as no surprise to anyone that we are highlighting the “Systems”-part in our company name - evolving Standard Audio to become Standard Systems. 

In today’s complex technological world, demand for interoperability between different systems and different product platforms for human communication brings evidence to us that the borders between adjacent technology platforms are quickly being erased. Technologies and Products from different manufacturers and different business verticals are heading towards unity and cross-interoperability, all in the path of working together as harmonized systems.  

Standard Audio Systems AB has already for decades enjoyed supplying technical solutions within professional Audio and Video, Life Safety and Security, Networked Communication as well as Control-, and Monitoring systems. Technical solutions, which in many cases have extensively interacted with each other.  

So, it is a natural step for us at Standard Audio Systems AB to bring our company profile up a notch to a level which includes all of the above into one approach. For this reason, we have adjusted our profile, and by this our message to the market, to accommodate these areas under one summary – Standard Systems. 

Note that all aspects of the company, including formal company name, registration number and most important - who we are – remain the same! You will still be dealing with our wonderful team and with its core values – as many of you have done previously and trustfully will do so for many years to come. 

Not yet a partner? Interested in cooperation with our company in any of our core proficiencies? Please let us know. We are experts in installed communication solutions and would like nothing but to work with you. Check out our website www.standardsystems.eu for more information. 

Andra Nyheter och kampanjer

Nya USB3-produkter från Blustream

Nya USB3-produkter från Blustream

Avancerade USB-lösningar för lång räckvidd och effektiv hantering. Läs mer
Server D100 från Symetrix

Server D100 från Symetrix

Ny kraftfull DSP-server för storskaliga installationer Läs mer
KAMPANJ!

KAMPANJ!

Upptäck Symetrix xIO Dante Endpoints. Läs mer
PRESS RELEASE

PRESS RELEASE

Standard Audio Systems AB named Exclusive Distributor for Renkus-Heinz Inc. in Sweden. Läs mer
Nya ZLX G2 från Electro-Voice!

Nya ZLX G2 från Electro-Voice!

Uppgradering av den framgångsrika föregångaren. Läs mer
PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE

Vi utvecklar Standard Audio till att bli Standard Systems.  Läs mer